0) Nævn ganske kort, at genren er lyrik, nævn digteren og årstallet for udgivelsen.

1) Resume – hvad drejer digtet sig om? Hvordan hænger titlen sammen med digtet?

2) Opbygning – hvor mange strofer er der i digtet? Hvor mange vers er der i hver strofe? Hvordan ser digtet layout-mæssigt ud? Er udseendet mon en del af digtets budskab? Ydre komposition? Indre komposition?

3) Associationer – hvilke tanker sætter digtet i gang i dig? Er der fx et vers eller et rim, der er særligt interessant?

4) Komposition - hvilken fortæller? Hvordan føres vi ind i digtet? Hvordan ender digtet?

5) Tid og miljø – hvilke ord eller beskrivelser fortæller noget om tiden, det er blevet skrevet i, og om miljøet det foregår i? Hvilken indflydelse har miljøet på personerne?

6) Sprog og stil - gør forfatteren brug af metaforer, rytme, gentagelser af sætninger, ord eller bogstaver? Enderim, bogstavrim? Slang, hverdagssprog? Hvad bruger digteren sproget til?

7) Personer - karakteristik af hovedperson(erne). Siger hans brug af ord og metaforer fx noget om ham?

8) Tema(er) - angst, livskrise, kærlighed, opbrud.

9) Identifikation – kan du identificere dig med noget i digtet?

10) Budskab, hvad vil forfatteren med digtet? Giv en konklusion af digtet som helhed.

11) Perspektivering - bevæg dig frit ud og sammenlign med andre digte eller tekster, og fortæl om dine tanker om temaet og budskabet.

Husk altid at henvise til digtet – vis hvilke ord i digtet, der skaber en idé hos dig!
Husk, at du også skal læse lidt højt, og at det du læser meget gerne må understrege noget, du har sagt.
Det er ikke sikkert, at alle punkterne passer til dit digt. Brug dem, der passer og find evt. selv på flere, så din analyse bliver sammenhængende. Det er rigtigt godt, hvis du kan gøre analysen flydende, så punkterne ligesom opløses undervejs.